Connect with us

ข่าวดารา

กระทรวงเกษตรเผย วันเงินเข้า 5000 ล็อตแรก

ทีมข่าวได้รับรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวทางการจ่ายเงินให้เกษตรกร เดือนละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ตามมาตรการการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 นั้น

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนของทุกกรมที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งอยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขเกษตรกร ผู้ปลูกอ้อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และเกษตรกรผู้ปลูกของสูบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง ที่ต้องนำทะเบียนทั้งหมดมารวมไว้ที่กระทรวงเกษตรฯเพื่อทำหน้าที่จ่ายเงินเยียวยาเพียงหน่วยงานเดียว

เกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ จะได้รับเงินการช่วยเหลือตามขั้นตอน โดยทั้งหมด จะตรวจสอบตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ว่าซ้ำซ้อนกับทะเบียนที่ขึ้นไว้กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรหรือไม่

จากนั้น จะส่งทะเบียนทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังตรวจสอบอีกครั้ง ว่าซ้ำซ้อนกับรายชื่อที่ได้รับเงินการช่วยเหลือ โครงการเราไม่ทิ้งกันก่อนหน้านี้อีกครั้ง ซึ่งการตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากข้อมูลเตรียมพร้อมแล้วและอยู่ระหว่างรอสรุปให้รอบคอบ

ทั้งนี้ ในขณะที่เงินที่จะนำมาแจกนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการกู้ยืมมา 1 ล้านล้านบาท คาดว่าจะทราบภายในกลางเดือนพ.ค.นี้ หากไม่มีข้อผิดพลาด การจ่ายเงินการช่วยเหลือเกษตรกรชุดแรกที่ตรวจสอบทะเบียนจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ได้ทันทีในช่วงกลางเดือนพรษภาคม

เงินที่ให้ไปนี้ จะเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า จะนำไปช่วยเหลือเพื่อการลงทุนด้านการเกษตรใดๆ กระทรวงเกษตรจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรครบถ้วนตามจำนวน ไม่มีขาดตก

error: Content is protected !!