Connect with us

ข่าวอื่นๆ

คลังเปิดเผยกลุ่มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1 พันบาท 3 เดือน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ 10 ปลัดกระทรวงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทเพิ่มเติม โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านรวม 13 ล้านคน

ทั้งนี้ ให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ให้ได้รับการช่วยเหลือด้วย ซึ่งอาจต้องใช้งบมากกว่าเดิม แต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่ แม่ค้าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม เพราะมองว่าไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น อาชีพนักแสดงพื้นบ้าน ศิลปะวัฒนธรรมที่ตกงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬา การเพิ่มเติมซอฟท์โลนช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงายทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้ โดยจะใช้เงิน พรก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมด จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการกลั่นการใช้เงินกู้ และ ครม.พิจารณาต่อไป

ในเบื้องต้น พม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางแน่นอนแล้ว 13 ล้านคน โดยแจกเงินให้คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เช่น เดิมได้รับเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 1,000 บาท ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาท และผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ 1,000 บาท ส่วนคนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัย และอาหารการกินให้แทน

ส่วนอาชีพนาฎศิลป์ นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติม สำหรับการจ่ายเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท นั้น นายประสงค์ ยืนยันจะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 16 พ.ค.นี้ ทั้งหมด 16 ล้านคนอย่างแน่นอน โดยขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ เพราะจะเป็นการรายงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะเร็วกว่าการยืนยันผ่าน SMS ที่จะมาส่งมาในช่วงที่ได้รับเงินเข้าบัญชี ซึ่งจะล่าช้ากว่าการอนุมัติสิทธิ์ประมาณ 2 ถึง 3 วัน

นายประสงค์ยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนว่า อย่าตกเป็นเครื่องมือกับกลุ่มที่มาปั่นป่วน เพราะจะกลายเป็นดราม่า เพื่อจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากคนไทยใจบุญที่บริจาคเงินให้ ขณะเดียวกันยังขอร้องให้ผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์เข้าตรวจสอบผ่านเว็บไซต์จะดีกว่าการเดินทางมายังกระทรวงการคลัง เพราะหากเกิดอาการระบาดรอบ 2 จะทำให้งบประมาณที่เคยใช้จ่ายไปกับเรื่องนี้เสียเปล่า และหากต้องกู้เงินเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขการระบาดของโรครอบที่ 2 จะยิ่งทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นอีก เราเป็นข้าราชการ ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่เคยคิดว่าจะไม่ให้เงินเยียวยากับใคร  เราทำทุกอย่างตามหน้าที่ ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องดราม่า และสื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในภาวะแบบนี้อยากให้ทุกคนช่วยกัน เพื่อไม่ให้โรคกลับมารอบ 2 เพราะถ้ากลับมาอีก จะยิ่งแย่ เงินที่กู้มาก็เสียเปล่า จะกู้อีกก็จะทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นไปอีก เศรษฐกิจ การค้าก็เดินหน้าได้ช้า นายประสงค์กล่าว

error: Content is protected !!