Connect with us

ข่าวอื่นๆ

ปฏิทินการรับเงิน อุดหนุน ผู้ปกครอง

กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กแรกเกิด ผู้พิการ คนชรา คนไร้บ้าน และผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉินให้คณะกรรมการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อวันที่ 29 พฤษภาคม นี้

 

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะมีการแจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคน และเริ่มแจกเงินได้เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป คาดจะใช้งบ 3-4 หมื่นล้านบาท เราไม่ทิ้งกัน เราไม่ทิ้งกัน ส่วนกลุ่มคนลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน 1.7 ล้านคน คลังกำลังตรวจสอบอยู่

 

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เผย ภายหลังประชุม คณะกรรมการ 10 ปลัดกระทรวง ว่า ที่ประชุม จะพิจารณาการช่วยเหลือ กลุ่มตกหล่น ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เพิ่มเติม โดยให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กลับไปจัดทำ แนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านรวม 13 ล้านคน

 

 

ทั้งนี้ ให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ให้ได้รับเยียวยาด้วย ซึ่งอาจต้องใช้งบมากกว่าเดิม แต่จะไม่นับรวม นักศึกษาจบใหม่ แม่ค้าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม เพราะมองว่า ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย แจกเงิน 1,000 นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขอให้ช่วยเหลือ กลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น อาชีพนักแสดงพื้นบ้าน ศิลปะวัฒนธรรมที่ตกงาน

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ช่วยเหลือบุคลากร ด้านนักกีฬา การเพิ่มเติมซอฟท์โลน ช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงาน ทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ ในกลางเดือนนี้ โดยจะใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมด จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการกลั่นการใช้เงินกู้ และ ครม.พิจารณาต่อไป แจกเงิน 1,000 จากรายงานข่าว แจ้งเพิ่มเติมว่า

 

ในเบื้องต้น พม.จะเข้าไปช่วยเหลือ แจกเงิน กลุ่มคนเปราะบาง แน่นอนแล้ว 13 ล้านคน โดยแจกเงิน ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เช่น เดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาท ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาท ผู้สูงอายุ จะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ 1,000 บาท ส่วนกลุ่มเด็ก ที่รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว เดือนละ 600 บาท ก็จะได้เพิ่ม อีก 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน นั่นเอง

 

คาดน่าจะมีผู้ผ่านสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน ได้หลักแสนคน ขณะที่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 2.4 ล้านคน รัฐก็จะช่วยเพิ่ม แต่ต้องรอได้ข้อสรุปอีกครั้ง ยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 13.5 ล้านคน ยังไม่มีมาตรการออกมา เพราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้ว

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็ กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็ กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เว็บไซต์กรมกิจการเด็ กและเยาวชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th 2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็ กแรกเกิด 3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม 4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ 5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์ 6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น ปฏิทินการจ่ายเงิน

error: Content is protected !!