Connect with us

ข่าวอื่นๆ

ราคาทอง ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม

‘ทองคำ’ นั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานทั้งในฐานะเครื่องวัดความมั่งคั่งส่วนบุคคล และดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจโดยรวม ด้วยคุณสมบัติพิเศษของทองคำที่ต่างจากโลหะมีค่าชนิดอื่นในแง่ของความงดงาม ความคงทน ความหายาก และการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นับครั้งไม่ถ้วน

จึงไม่เพียงทำให้ทองคำเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมเท่านั้นแต่ยังสามารถเก็บออมไว้เพื่อความมั่งคั่งในระยะยาวได้อีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันการลงทุนในทองคำได้รับความนิยมมากขึ้น

คนเริ่มหันมาสนใจซื้อทองคำแท่งเก็บสะสมแทน เนื่องจากซื้อขายคล่องตัวกว่าทองรูปพรรณและไม่มีค่ากำเหน็จ

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 63 สมาคมค้าทองคำ รายงาน “ราคาทองไทย” ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.13 น. ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,050 บาท ขายออกบาทละ 26,250 บาท ส่วนทองรูปพรรณ ฐานภาษีบาทละ 25,574.92 บาท ขายออกบาทละ 26,750 บาท.

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้ 5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1. ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด 2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต 5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

error: Content is protected !!