Connect with us

ข่าวอื่นๆ

คลังแจงแล้ว ได้รับข้อความSMSตามนี้ รีบไปธ.กรุงไทย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ประชาชนที่ปรากฏสถานะใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ มีจำนวน 2.4 แสนราย ซึ่งถือเป็น 1% จากทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ สำหรับประชาชนที่มีสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ จำนวน 2.4 แสนรายนั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถเจอตัวได้

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้ง แต่ติดต่อไม่ได้ จำนวน 6 หมื่นราย

ทั้งนี้ ผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จำนวน 1.6 แสนราย ทางกระทรวงการคลัง จะมีการส่ง SMS แจ้งให้แก่ท่านในวันพรุ่งนี้ 22 พฤษภาคม 2563 จากนั้นให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทย สาขาที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตน และยืนยันการประกอบอาชีพ

หลักฐานการยืนยันตัวตน 3 อย่าง ที่ต้องเตรียมไป ได้แก่

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. ภาพถ่ายการประกอบอาชีพของท่านท่าน

3. รูปถ่ายของท่าน

error: Content is protected !!