Connect with us

ข่าวดารา

บัตรคนจนเดือนมิถุนายน เงินเข้า 7 เด้ง

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มิ.ย. เงินเข้า 7 เด้ง รูดคล่องหลายรายการ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มิ.ย. เงินเข้า 7 เด้ง รูดคล่องหลายรายขอไล่เรียงวันตามปฏิทินของเดือนมิถุนายนให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน วันไหนเงินเข้า ได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอะไร และจะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไร เช็กได้ที่นี่

เริ่มแจกเงินวันที่ 1 มิถุนายน 2563 1. ได้เท่าไร : วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2. ได้เท่าไร : ค่าเดินทาง โดยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม.และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

3. ได้เท่าไร : วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกเงินวันที่ 15 มิถุนายน 2563 4. ได้เท่าไร : ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน ได้รับเงิน 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ใครได้ : รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท รายได้ 30,001-100,000 บาท ได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

5. ได้เท่าไร : คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

*ยกตัวอย่างเช่น* ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท ได้คืน VAT 5% เงินจะเข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 5 บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท ได้คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 50 บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาท ได้คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 500 บาท หมายเหตุ : โอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) โดยสามารถนำบัตรฯ ไปกดเป็นเงินสดออกมาได้ หรือใช้รูดซื้อสินค้า-บริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

เริ่มแจกเงินวันที่ 18 มิถุนายน 2563 6. ได้เท่าไร : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค.2562-ก.ย. 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

7. ได้เท่าไร : ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562-ก.ย. 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

ทั้งนี้ แม้จะมีกำหนดวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอน แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์มีจำนวนมาก ทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตร ผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้โดย เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” จะสามารถทราบผลได้ทันที

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ของตนเองไม่ได้ สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูล รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบ จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าว.

error: Content is protected !!