Connect with us

ข่าวดารา

เดือนนี้ อย่าใช้ไฟเพลิน

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 เพจเฟซบุ๊ก “สวัสดิการ ทันข่าว4.0” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า หมดไปอีกโครงการเยียวยาใช้ไฟฟ้าฟรีหรือมีส่วนลด ทำไมบางบ้านถึงได้เสียตามปกติทุกเดือนอยู่เลยเพราะคนละประเภทกับที่การไฟฟ้าจัดโปรใช้ไฟฟ้าฟรี หรือมีส่วนลดนั่นเอง

เดือนนี้คิดค่าไฟตามปกติ อย่าใช้เพลินนะ

จบมาตการแล้ว

มาตรการช่วยค่าไฟจาก กฟภ.
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน : ใช้ไฟฟ้าฟรี 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ขึ้นไป และผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือน และประเภท 1.2 (อัตราเลือก) : ให้ชำระค่าไฟฟ้า โดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตาม “ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563” เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า และขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 เงื่อนไข ดังนี้
– หน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง – หน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน – หน่วยการใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%) – หน่วยการใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)

โพสต์ดังกล่าว

error: Content is protected !!