Connect with us

ข่าวอื่นๆ

ราคาทอง ปรับขึ้นอีก

วันที่ 29 มิ.ย.63 ที่สถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำเทศบาลเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส หลังจากที่สถานการณ์ราคาทองคำ มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพุ่งสูงทองคำแท่งรับซื้อ 25,800 บาท ขายออก 25,900 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 25,332 บาท ขายออก 26,400 บาท ส่งผลให้บรรยากาศที่โรงรับจำนำ มีประชาชนแห่ไปไถ่ถอนทองคำ ที่นำไปตั้งจำนำไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ที่ใช้บริการโรงรับจำนำเทศบาลนครตรัง มักจะนำทองรูปพรรณมาฝากจำนำไว้มากกว่าทรัพย์สินประเภทอื่น

นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส บอกว่า จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาทองคำที่มีการปรับเพิ่มขึ้นรายวันในช่วงที่ผ่านมา จนกระทั่งทองคำมีราคาสูงขึ้นไปถึงบาทละ 26,000 กว่าบาท ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีการนำทองคำมาวางจำนำไว้กับสถานธนานุบาล ได้แห่มาไถ่ถอนทองคำออกไปแล้วกว่า 37 ล้านบาท

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่มาใช้บริการด้วยโดยการยืดระยะเวลาการไถ่ถอนจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 60 วัน ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงนี้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ปรับลด ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และผ่อนผันหรือยืดเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายระยะเวลา

อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันช่วงนี้ มียอดการจำนำสิ่งของลดลงกว่าปกติ เนื่องจากสิ่งของที่ประชาชนส่วนใหญ่นำมาวางจำนำนั้น จะเป็นทองรูปพรรณกว่าร้อยละ 80 ซึ่งประชาชนที่มาไถ่ถอนทองคำคืนส่วนใหญ่มองว่า ในช่วงที่ทองคำมีราคาสูงเช่นนี้ คาดว่าน่าจะนำทองคำไปขายคืนให้กับทางร้านทอง ดีกว่าที่จะมีการส่งดอกเบี้ย และหากเมื่อไหร่ที่ราคาทองคำปรับตัวลดลง ค่อยมาหาซื้อใหม่ แต่ในช่วงนี้นำเงินจากการขายทองมาใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัวดีกว่า

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 สมาคมค้าทองคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.20 น. โดยราคาทองคงที่ ส่งผลให้ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,800 ขายออกบาทละ 25,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,332.36 ขายออกบาทละ 26,400 บาท.

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

error: Content is protected !!