Connect with us

Fashion

พบเพิ่ม61ราย ในจังหวัด

#เรามาดูเรื่องราวของ “โร คภัย ในบ้านเรา” กัน

  • สิ่งที่ต้องระวัง                           ถ้าจะพูดเถึงบ้านเมืองเราในตอนนี้ หลายๆสิ่งที่ทำให้หลายๆคนหรือว่าคนทั้งประเทศวิตกกังวลมากที่ที่สุด ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโร คที่กำลังแพ ร่ระบ าดอยู่ในตอนนี้นั่นเอง เพราะในบ้านเมืองของเรานั้นมีหลายเชื้อชาติ หลายภาษารวมอยู่ด้วยกันในแต่ละที่ ทำให้ไม่รู้ว่าโร คระบาดนี้จะมาถึงตัวของเราเมื่อไหร่ จึงทำได้แค่เพียงป้องกันตัวเองให้ดีเท่านั้น

วันนี้ (12 ก.พ.) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ร ะบา ดของโร คติ ดเชื้ อไ วรั สโ คโ รน า 2019 (ศบค.) รายงานตัวเลขผู้ติ ดเชื้ อ COV ID-19 รายใหม่ 175 คน

ติ ดเชื้ อภายในประเทศ 167 คน และติ ดเชื้ อจากต่างประเทศ 8 คน รวมผู้ป่ วยยืนยันสะสม 24,279 คน หายป่ วยแล้ว 20,210 คน

โดยมีข้อมูลการรายงานพบผู้ติ ดเชื้ อในประเทศที่น่าสนใจ คือ จังหวัดปทุมธานี พบผู้ติ ดเชื้ อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1 ราย

และผู้ติ ดเชื้ อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 60 ราย โดยแยกเป็นเพ ศชาย 20 คน อายุ 20-54 ปี และเพ ศหญิง 40 คน อายุ 19-55 ปี คนไทย 31 คน

และคนเมี ยนมา 29 คน โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวนโร ค ขณะที่จำนวนผู้ป่ วยยืนยันสะสมตอนนี้อยู่ที่ 149 ราย

ทั้งนี้ รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ทำหนังสือแจ้งบุคลากรที่เดินทางไปตลาดสุชาติ ปทุมธานี

ในช่วงวันที่ 1-10 ก.พ.นี้ให้แจ้งข้อมูลกับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าตรวจเชิงรุกเพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19

ตลาดสุชาติ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา จำนวน 150 คนผลตรวจพบผลบวกติดเชื้อ 32 คน เป็นคนไทย 16 คน และแรงงานข้ามชาติ 16 คน

เรียบเรียงโดย                    igdara

error: Content is protected !!