Connect with us

ข่าวดารา

ทนายขอเเจงเรื่อง ภรรยาในงานเเต่ง

#หลังมีดราม่าหนักในโลกโซเชียล

#ขู่ฟ้องกลับเมียหลวง เรียก 2 ล้าน #น้องไปเอาความมั้นใจผิดๆมาจากไหน

 

 

การที่เมียที่ชอบด้วนกฎหมายของเขา             ตามไปงานแต่งเพื่อไปขัดขวางการแต่งงานของสามีเขา เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศ ศักดิศรี ของเมียหลวงได้ (เทียบเคียง คำพิพากษาฎีกาที่ 378/2479)

 

ชายพบภริยาของตนกำลังร่วมประเวณีทำชู้กับชายอื่นจึงฆ่าภริยาและชายชู้ตายทั้งสองคนนั้นทันทีเช่นนี้ #ถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศและชื่อเสียงพอสมควรแก่เหตุ_ไม่มีโทษ
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2479)

 

และการที่เมียที่ชอบด้วยกฎหมาย              เข้าไปในบ้านเพื่อ ขัดขวางงานแต่งของผัวเขา ก็ถือว่ามีเหตุอันสมควร ซึ่งเป็นข้อยกเว้นข้อหาบุกรุก ตามมาตรา 364

 

 

ขู่ฟ้องกลับเมียหลวง เรียก 2 ล้าน             #น้องไปเอาความมั้นใจผิดๆมาจากไหน การที่เมียที่ชอบด้วนกฎหมายของเขา ตามไปงานแต่งเพื่อไปขัดขวางการแต่งงานของสามีเขา เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศ ศักดิศรี ของเมียหลวงได้
(เทียบเคียง คำพิพากษาฎีกาที่ 378/2479)

 

 

ซึ่งมาตรา 364 บัญญัติว่า ..

มาตรา 364.          ผู้ใด #โดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไป หรือ ซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือ สำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้น เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก

 

 

 

การเข้าไปขัดขวางสามีของตนแต่งงานกับผู้หญิงอื่น ถือว่า #มีเหตุอันสมควรที่จะเข้าไป.. ย่อมไม่มีความผิดฐานบุกรุก..เที่ยบเคียง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6506/2542

 

ขู่ฟ้องกลับเมียหลวง          เรียก 2 ล้าน #น้องไปเอาความมั้นใจผิดๆมาจากไหน การที่เมียที่ชอบด้วนกฎหมายของเขา ตามไปงานแต่งเพื่อไปขัดขวางการแต่งงานของสามีเขา เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศ ศักดิศรี ของเมียหลวงได้
(เทียบเคียง คำพิพากษาฎีกาที่ 378/2479)

 

พิพากษาว่า…

#จำเลยเข้าไปบ้านของผู้เสียหายที่ 1          เพราะต้องการจะไปหา ส. #ซึ่งเป็นภริยาและบุตรของจำเลยซึ่งเพิ่งคลอดจาก ส. แม้ ม. จะห้ามไม่ให้เข้าบ้านโดยอ้างว่าส. ไม่อยู่จำเลยก็ไม่ยอมฟังเพราะจำเลยไม่เชื่อว่า ส. จะไม่อยู่ในบ้านดังกล่าวการที่จำเลยเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายที่ 1 #จึงมีเหตุอันสมควรเพื่อต้องการไปหาภริยาและบุตรของจำเลย จำเลยไม่มีเจตนาบุกรุก

 

 

 

คิดดีๆนะครับ คุณเจ้าสาว..          ว่า ที่เมียเขาฟ้องเป็นแค่คดีแพ่ง แต่ถ้าคุณฟ้องเขาเป็นอาญา สิ่งที่ตามมา ก็น่าจะอาญาเช่นกัน

 

 

 

error: Content is protected !!