Connect with us

ข่าวดารา

ตู่ นันทิดา ปฏิบัติหน้าที่วันเเรก

ปฏิบัติหน้าที่นายก   อบจ.   วันเเรก

ที่ผ่านมา  ตู่ นันทิดา           ก็ทำได้ดีและประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน การทำผลงานด้านเพลง

 

ทำหน้าที่ด้านนักแสดง              และล่าสุดงานเรื่องบ้านเมือง ที่เธอพึ่งจะชนะการเลือกตั้ง นายก อบจ.หญิง คนแรกของสมุทรปราการ

 

อบจ.หญิงคนแรกของ              สมุทรปราการ แถลงนโยบายพัฒนาจังหวัด ต่อสภาองค์

 

การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ             สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากต้นเดือนก.พ.

 

 

#ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) 11 จังหวัด ที่ได้ลงคะแนนใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 7 ก.พ.64 โดยหนึ่งในนั้นคือ จ.สมุทรปราการ

 

 

#น.ส.นันทิดา หรือตู่ แก้วบัวสายทำให้เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา

ปรากฏภาพ “นายกตู่” สวมชุดกากี ทำหน้าที่ นายก

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)          สมุทรปราการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารแถลงนโยบายการบริหาร แนวนโยบายการพัฒนา

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น           ด้านเศรษฐกิจ การนำสู่ประชาชนเป็นหลัก และอื่นๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564             โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น  ร่วมการประชุมรับฟังการแถลงนโยบายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสำหรับนโยบายที่

 

 

#ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.วันแรก

 

“นายกตู่” แถลง มีทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 1.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา

 

 

 

ศาสนา และวัฒนธรรม 3.นโยบายการพัฒนา              ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

 

4.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   นำสู่จังหวัด เพิ่มให้ประชาชน 

 

 

5.นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 6.นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และ     7.นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

 

 

 

error: Content is protected !!