กรุงไทยใจดี ให้ยืม25,000บาท

#กรุงไทยใจดี…

  • ลองอ่านได้เลยค่ะ                สามารถยิ้มได้อยู่ที่ 25,000 บาทโดยมีการผ่อนเริ่มต้นเพียงอยู่ที่ 688 บาทต่อเดือนเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะกู้ยืมท่านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำเช่นผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทที่มีสเตทเม้นท์ตลอดเวลาในการกู้ยืมก็จะเป็นวงเงินสูงสุดให้กูยืมอยู่ที่ห้าเท่าของรายได้ของท่านแต่ไม่เกินหลักหนึ่งล้านบาทโดยมีดอกเบี้ยที่ต่ำทุกคนสามารถจับต้องได้ผู้ที่มีอาชีพอิสระก็ยังพูดได้เพราะมีดอกเบี้ยที่ต่ำ


ในส่วนของหลักซับหรือหลักค้ำประกันก็ไม่จำเป็นต้องมีจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้ที่ทำการยื่นรายละเอียดก็ต้องมีเป็นพนักงานประจำพนักงานเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไปและมีการรับเงินเดือนผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยผู้ที่ทำการงานก็จะต้องประกอบงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปีตลอดอายุการทำงานและมีอายุที่ 20 ปีเพราะจะต้องเป็นบุคคลที่มีบรรลุนิติภาวะจึงจะสามารถทำเอกสารต่างๆได้ทั้งนี้ทางธนาคารก็กำหนดว่า ไม่ให้เกินอายุ 60 ปี

 

โดยมีเอกสารในการขอกู้ยืมก็จะประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านตัวจริงมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องกำกับด้วยและมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสเตทเม้นท์เงินเดือนเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นกู้

 

  • กรุงไทยห้าผ้าสำหรับอาชีพทั่วไป                   นะคะก็ท่านก็สามารถยิ้มได้อยู่ที่ 25,000 บาทโดยมีการผ่อนเริ่มต้นเพียงอยู่ที่ 688 บาทต่อเดือนเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะกู้ยืมท่านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ

เช่นผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทที่มีสเตทเม้นท์ตลอดเวลาในการกู้ยืมก็จะเป็นวงเงินสูงสุดให้กูยืมอยู่ที่ห้าเท่าของรายได้ของท่านแต่ไม่เกินหลักหนึ่งล้านบาทโดยมีดอกเบี้ยที่ต่ำทุกคนสามารถจับต้องได้ผู้ที่มีอาชีพอิสระก็ยังพูดได้เพราะมีดอกเบี้ยที่ต่ำ

 

ในส่วนของหลักซับหรือหลักค้ำประกันก็ไม่จำเป็นต้องมีจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้ที่ทำการยื่นรายละเอียดก็ต้องมีเป็นพนักงานประจำพนักงานเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไปและมีการรับเงินเดือนผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทย….ผู้ที่ทำการงานก็จะต้องประกอบงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปีตลอดอายุการทำงานและมีอายุที่ 20 ปีเพราะจะต้องเป็นบุคคลที่มีบรรลุนิติภาวะจึงจะสามารถทำเอกสารต่างๆได้ทั้งนี้ทางธนาคารก็กำหนดว่า ไม่ให้เกินอายุ 60 ปี

โดยมีเอกสารในการขอกู้ยืมก็จะประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านตัวจริงมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องกำกับด้วยและมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสเตทเม้นท์เงินเดือนเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นกู้…ในการกู้ยืมท่านที่สนใจอยากจะกู้ยืมไม่ต้องกังวลว่าจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านธนาคารก็ได้พิจารณาตามหลักความเป็นจริงของผู้ที่ยื่นกู้กับทางเราเป็นการให้กู้ยืมเพื่อไปต่อยอดธุรกิจต่างๆจุดเด่นของสินเชื่อก็จะเป็นบุคคลทำงานเอกชนภาครัฐมีเงินที่ผ่านบัญชี

ก็สามารถกู้ได้นะคะและมีการผ่อนตามกำลังของผู้กู้ทางธนาคารจะเขียนวงเงินการผ่อนให้ท่านเลือกได้ตามที่ต้องการ…

 

.ถ้าหากท่านใดหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านของท่านหรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศที่ท่านสามารถสะดวกเดินทางไปสอบถามได้ทางเจ้าหน้าที่จะให้คำตอบและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *