กดรับสิทธิ์ เราชนะรับ7,000

#เช็คเลย ใครได้ไม่ได้

เงินเข้าแล้วจ้า เราชนะ2กลุ่มพิเศษโอนเงิน 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนให้ผู้ที่ต้องกาความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราชนะ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64

กระทรวงการคลังโอนเงินเราชนะจำนวน 7,000 บาท ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 แล้ววันนี้ (30 เม.ย. 64)

โดยวงเงินจำนวน 7,000 บาท จะถูกโอนเข้าบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

เพื่อให้นำไปใช้จ่ายกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ,

ร้านค้าคนละครึ่ง รวมถึงร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ

ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64

ส่วนวิธีการตรวจสอบวงเงินเราชนะ สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือในบัตรประชาชนได้จากแอปพลิเคชั่นถุงเงินของร้านค้า หลังจ่ายค่าสินค้าและบริการ

โทรสอบถามบริการตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติหมายเลข 0 2109 2345 กด 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *