สมัครง่ายธ.กสิกร ให้ยืมสูงสุด6เท่า

สมัครง่ายให้ยืมสูงสุด 6 เท่า โดยคุณสมบัติสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป                   อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปีต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป โดยท่านที่ต้องการยืมต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือเอกสาร       ประกอบการสมัคร …

Read More

กรุงไทยใจดี ให้ยืม25,000บาท

#กรุงไทยใจดี… ลองอ่านได้เลยค่ะ                สามารถยิ้มได้อยู่ที่ 25,000 บาทโดยมีการผ่อนเริ่มต้นเพียงอยู่ที่ 688 บาทต่อเดือนเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะกู้ยืมท่านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำเช่นผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทที่มีสเตทเม้นท์ตลอดเวลาในการกู้ยืมก็จะเป็นวงเงินสูงสุดให้กูยืมอยู่ที่ห้าเท่าของรายได้ของท่านแต่ไม่เกินหลักหนึ่งล้านบาทโดยมีดอกเบี้ยที่ต่ำทุกคนสามารถจับต้องได้ผู้ที่มีอาชีพอิสระก็ยังพูดได้เพราะมีดอกเบี้ยที่ต่ำ ในส่วนของหลักซับหรือหลักค้ำประกันก็ไม่จำเป็นต้องมีจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้ที่ทำการยื่นรายละเอียดก็ต้องมีเป็นพนักงานประจำพนักงานเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไปและมีการรับเงินเดือนผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยผู้ที่ทำการงานก็จะต้องประกอบงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปีตลอดอายุการทำงานและมีอายุที่ 20 ปีเพราะจะต้องเป็นบุคคลที่มีบรรลุนิติภาวะจึงจะสามารถทำเอกสารต่างๆได้ทั้งนี้ทางธนาคารก็กำหนดว่า ไม่ให้เกินอายุ 60 ปี   โดยมีเอกสารในการขอกู้ยืมก็จะประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านตัวจริงมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องกำกับด้วยและมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสเตทเม้นท์เงินเดือนเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นกู้   เมษายน 23, 2021 กรุงไทยห้าผ้าสำหรับอาชีพทั่วไป    …

Read More