โครงการ เราชนะ

คลังเผย อยู่ระหว่างหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการกู้เงินฉุกเฉินวงเงินอีก 1 ล้านล้านบาท เพื่อนำมาเยียวย าเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจระลอกใหม่ ด้านสบน.ระบุ หากจำเป็นต้องกู้ในวงเงินดังกล่าว รัฐบาลจะต้องขยายกรอบการก่อหนี้สาธารณะเกินเพดาน   แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางที่จะกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้เยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV19 ระลอกใหม่นี้   วงเงินที่จะใช้ในการเยียวยาจากพ.ร.ก.เงินกู้ฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาทนั้น เหลืออยู่เพียงกว่า 2 แสนล้านบาทเท่านั้น   อาจจะไม่เพียงพอ ได้หารือกันเบื้องต้นว่า วงเงินกู้ใหม่นั้น น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านบาท เท่ากับวงเงินกู้ฉุกเฉินที่รัฐบาลได้กู้มาเมื่อปีที่แล้ว แนวทางการกู้นั้น …

Read More