เช็คบริการเงินกู้ กยศ พร้อมส่องขั้นตอนการลงทะเบียนกู้ยืม กยศ 2024

เงินกู้ กยศ คุณสมบัติของผู้กู้มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีโครงการเงินกู้เรียน กยศ ให้กับนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่สามารถที่จะขอเงินกู้ กยศ ได้จะต้องมีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษากับสถานศึกษาที่เข้าร่วมกับกองทุนกู้ยืม กยศ โดยครอบครัวของผู้ที่กู้ยืมเงินกู้ กยศ จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาที่ผู้กู้ต้องการยืมเงินกู้ กยศ โดยอายุของผู้ที่สามารถที่จะขอเงินกู้ กยศ ได้ระดับไม่เกินปริญญาตรีผู้ที่ต้องการกู้ กยศ จะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีผู้กู้ยืม กยศ จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยผู้ที่ต้องการกู้เงินเรียนจะต้องมีการยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ยืม กยศ กับทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามรายละเอียดของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นผู้กำหนดโดยสามารถยื่นเอกสารในการยืมเงินกู้ กยศ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เงินกู้ กยศ มีการคิดดอกเบี้ยอย่างไร

สำหรับการคิดดอกเบี้ยของเงินกู้ กยศ ทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะมีการคิดดอกเบี้ยของวงเงินกู้ กยศ ที่อัตราร้อยละ 1 เปอร์เซ็นต่อปีซึ่งถือว่าเป็นการคิดคำนวณดอกเบี้ยที่ถูกมาก ๆ และนอกจากนี้ทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษายังมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่ขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยขยายเวลาในการผ่อนจ่ายดอกเบี้ยจากเดิม 1 เปอร์เซ็นต์เป็น 0.01 เปอร์เซ็นต์ออกไปสำหรับผู้ที่ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้เงินกู้ กยศ และ ลดเงินต้น 5 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ต้องการปิดหนี้และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ กยศ และลดดอกเบี้ย 80 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืม กยศ ที่ยังไม่เคยถูกดำเนิคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้เป็นปกติ ซึ่งนอกจากนี้ทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษายังมีการลดเบี้ยปรับ 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ต้องการปิดหนี้เงินกู้ กยศ อีกด้วย

เงินกู้ กยศ ได้กี่บาท

หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากเราสนใจและต้องการขอเงินกู้ กยศ การยืมเงินกู้ กยศ ได้กี่บาท ซึ่งจากข้อมูลของการเช็คยอดเงินกู้ กยศ ล่าสุดของผู้ที่เคยกู้ยืม กยศ พบว่าทางกองทุนกู้ยืมเงินกู้ กยศ จะมีการจ่ายเงินให้กับผู้กู้เป็นค่าเล่าเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของผู้กู้ยืมสมัครเรียนตามที่มหาลัยกำหนดและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัววงเงินเดือนละ 2,400 บาทซึ่งเมื่อเช็คเงินกู้ กยศ จากวงเงินใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตจะตกประมาณปีละ 28,800 บาท และถ้าหากผู้กู้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ กยศ และต้องการทราบข้อมูลอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยศ.call center 02 0164888

Scroll to Top