Banks: ชโยแคปปิตอล

เงินไชโยสินเชื่อบุคคลกู้ตอนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด

ชโยแคปปิตอล สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

สภาพคล่องทางการเงิน หมายถึง ความสามารถในการจ่ายหนี้สินและการออมเงินโดยไม่เกิดปัญหาหรือความยากลำบาก เป็นการวัดความเสี่ยงทางการเงินในการเกิดปัญหาทางการเงินในอนาคต เมื่อมีสภาพคล่องทางการเงินแสดงว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า โดยสภาพคล่องทางการเงินขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รายได้ที่คงที่หรือเสถียรของธุรกิจหรือบุคคล รายจ่ายที่สามารถควบคุมได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ การชำระหนี้ รวมถึงความสามารถในการเงินที่คงที่ของบุคคลหรือธุรกิจ เช่น สินทรัพย์ที่มีค่าเพียงพอในการชำระหนี้หรือเปิดเผยในรายงานการเงิน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่เสียต้องจ่ายในกรณีที่มีหนี้สิน เพราะสภาพคล่องทางการเงินที่ดีจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความเสถียรและเติบโตของธุรกิจหรือบุคคล ซึ่งทาง ชโยแคปปิตอล เองก็พร้อมที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจคุณ

ชโยแคปปิตอล ขอแนะนำวิธีเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพ่อค้าและแม่ค้าประจำปี 2567

เพื่อที่จะทำให้พ่อค้าและแม่ค้ามีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้น ทาง ชโยแคปปิตอล ขอแนะนำให้คุณทำตามหลักการต่อไปนี้

  • วางแผนการเงิน: ทำการวางแผนการเงินที่เหมาะสมและมีระยะเวลายาวนาน เช่น การตั้งเป้าหมายในการออมหรือการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต รวมถึงการวางแผนในกรณีฉุกเฉิน
  • บันทึกรายรับและรายจ่าย: ให้ใช้วิธีการบันทึกรายรับและรายจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดว่าเงินไปมายังไง ซึ่งจะช่วยให้ควบคุมการใช้จ่ายและการเกิดหนี้สินที่ไม่จำเป็นได้
  • การเพิ่มรายได้: สำรวจว่ามีโอกาสในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจหรือไม่ เช่น การเพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่ การสร้างกลุ่มลูกค้าที่ใหม่ หรือการขยายตลาด
  • การควบคุมค่าใช้จ่าย: พยุงใช้เป็นสิ่งที่สำคัญในการควบคุมเงินสด ระมัดระวังในการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและพยุงค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการเงินที่ได้วางไว้
  • การออมเงิน: การออมเงินเป็นสิ่งที่สำคัญในการมีสภาพคล่องทางการเงิน ออมเงินเพื่อสำรองเงินในกรณีฉุกเฉินและการลงทุนเพื่อให้ได้รายได้เสริม
  • การลดหนี้สิน: พยุงชำระหนี้สินต่างๆ ที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ การลดหนี้สินช่วยลดภาระหนี้ในการบริหารเงินสด
  • การใช้เทคโนโลยีในการบริหารเงิน: ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการติดตามและบริหารเงินในธุรกิจ อาทิ โปรแกรมบัญชี แอปพลิเคชันการเงิน หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารเงินง่ายขึ้น
  • การศึกษาและการปรึกษา: หากพ่อค้าและแม่ค้าไม่มีความเชี่ยวชาญในการเงิน อาจค้นหาคำแนะนำหรือการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ากำลังดำเนินการที่ถูกต้อง
  • การจัดการสินค้าคงคลัง: หากธุรกิจของพ่อค้าและแม่ค้ามีการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีเหตุผล จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ได้

หมุนเงินไม่ทัน มาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินที่ชโยแคปปิตอลได้นะ

ชโยแคปปิตอลเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เราเปิดให้บริการทั้งสินเชื่อแบบมีหลักประกัน และ สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ซึ่งเป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงได้ง่าย ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ แม้อยู่ในสภาวะเศรฐกิจฝืดเคืองในปี 2567 โดยเราพร้อมบริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย หากสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทชโยกรุ๊ป pantip

ช่องทางติดต่อชโยแคปปิตอล

หากพ่อค้าแม่ค้าท่านใดอยากติดต่อชโยแคปปิตอล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ชโยแคปปิตอลสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ สำนักงานใหญ่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 ประเทศไทย โทร 02-004-5555 หรือติดต่อออนไลน์ได้ที่ https://www.chayo555.com/th/contact 

Scroll to Top